Инвеститори

2019

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – 30.10.2019

Јавна Објава за Откажување на Седница

Јавен Повик ЦРМ - Презакажано собрание 02.10.2019

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – 08.09.2019

Јавна Објава за Откажување на Седница

Предлог Одлуки АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – 17.07.2019

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје –17.07.2019

Предлог одлуки

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – 26.06.2019

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – 07.03.2019

Одлука за именување на неизвршен член

Одлука за отповикување на неизвршен член

2018 2017

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – 09-2017

Одлуки за продажба на недвижнини - 09-2017

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – 2017

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – 2017

Предлог одлуки ХРМ

Предлог одлуки ЦРМ

2016

Акционерско собрание АрцелорМиттал АД Скопје - 30.06.2016

2015

Акционерско собрание АрцелорМиттал АД Скопје - 18.12.2015

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје - Јуни 2015

2014

Известување за реализација на Јавна Понуда на Хартии од вредност

Известување за запишани и платени хартии од вредност од јавна понуда

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје - Јуни 2014

2013

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – 2013

Јавен Повик АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – 2013

2012

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – Јуни 2012

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – Јуни 2012

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – Април 2012

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – Април 2012

2011

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје – Декември 2011

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје – Декември 2011

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје - Јуни 2011

Акционерско собрание АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) Скопје и АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) Скопје - Април 2011