OPEN DAY

5 јуни 2019, 12:30 часот

АрцелорМиттал Скопје

Добијте уникатно искуство во нашиот производствен погон!
Пријавете се на HRJobs.Skopje@arcelormittal.com со назнака
„Пријава за Отворен ден“ најдоцна до 31 мај