Арцелор Миттал Скопје традиционално го поддржува саемот за кариера при организацијата BEST Skopje