АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ НАГРАДЕН ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО БИЗНИСОТ

На 03.11.2016 година, на Свечената академија организирана од Сојузот на Стопански комори на Македонија, АрцелорМиттал Скопје доби признание за Одржлив развој во бизнисот.
На настанот присуствуваа многубројни претставници на бизнис заедницата, институции, организации и соработници.