Недела на учење

Со овогодишната тема – Поврзи сѐ, Вклучи сѐ, Инспирирај –од 12 до 16 јуни, беше одбележана петтата глобална Недела на Учење на АрцелорМиттал.

Секој вработен имаше можност да учествува и да се поврзе со иницијативите, да се вклучи во локалните и глобалните активности, да се инспирира од

понудата за обуки и со тоа да го подобри индивидуалниот план за развој.

Овој настан претставува годишен потсетник на значењето кое го има учењето и развојот за компанијата и нејзините вработени.