Недела на здравје

Вработените од АрцелорМиттал ja одбележаа Неделата на безбедност и здравје при работа.