OPEN DAY! 03 ЈУНИ - АРЦЕЛОРМИТТАЛ ЛЕТНА ШКОЛА „ИНВЕСТИРАЈ ВО СВОЈАТА ИДНИНА“